INFORMACJE NA TEMAT PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1.   Jako konsument lub osoba, o której mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta, masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania Produktu.

2.   Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować SynergyAds Mateusz Rydlewski, ul.Przejazd 5, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, NIP: 5311681542, REGON: 360503334, e-mail: m.rydlewski@synergyads.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia wysłanego pocztą lub na adres e-mail.

3.   Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

4.   Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że wyślesz informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.   W przypadku odstąpienia od umowy otrzymasz zwrot wszystkich uiszczonych przez Ciebie płatności, w tym kosztów dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż oferowany jako najtańszy sposób dostarczenia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymałem informację o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.


Pobierz formularz zwrotu